Προκήρυξη θέσης προγραμματιστή

Στα πλαίσια ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων ζητείται συνεργάτης για να αναλάβει την ανάπτυξη επιμέρους τμημάτων της διαδικτυακής πλατφόρμας και την τεχνική υποστήριξή της. Ο συνεργάτης θα πρέπει να έχει ισχυρές γνώσεις πάνω στον προγραμματισμό διαδικτύου και συγκεκριμένα στις γλώσσες προγραμματισμού PHP, HTML/CSS. Επίσης είναι απαραίτητες οι γνώσεις για τη χρήση των τεχνολογιών Web Services προκειμένου να επιτευχθεί η επικοινωνία ετερογενών συστημάτων, καθώς επίσης και βασικές γνώσεις διαχείρισης συστημάτων Linux. Η ανάπτυξη θα επικεντρωθεί στην επέκταση γνωστών open source πλατφορμών διαδικτύου όπως το Drupal. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.