Πρακτική άσκηση στο ΕΤΠΓ

Το ΕΤΠΓ αναζητάει φοιτητές που επιθυμούν συνεργασία με το εργαστήριο στα πλαίσια πρακτικής άσκησης. Υπάρχει δυνατότητα για πρακτική άσκηση σε δύο θεματικά πεδία:  
  1. Τεχνολογίες αναγνώρισης  χειρονομιών.
  2. Τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακής πλατφόρμας άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς.