Αναγνώριση και μοντελοποίηση κινήσεων

Δραστηριότητες

Από τη δημιουργία του κόσμου, τα χέρια αποτέλεσαν για τον άνθρωπο ένα μέσο έκφρασης και δημιουργικότητας.  Στο πέρας των αιώνων, λίγα άλλα στοιχεία της ανθρώπινης φύσης έπαιξαν ρόλο πιο σημαντικό από τα χέρια στην ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων και στην επικοινωνία του ανθρώπου με το περιβάλλον του.  Σήμερα, οι η/υ βρίσκονται παντού: στα καταστήματα, στις αίθουσες μουσικής, στο καθημερινό περιβάλλον, ενώ έχουν πλέον ενσωματωθεί στην ανθρώπινη ζωή.  Παρόλα αυτά, τα συστήματα πληροφορικής δύσκολα προσαρμόζονται στις ποικίλες ανάγκες του ανθρώπου αφού συχνά δε χαρακτηρίζονται από ευελιξία.  Είναι εξάλλου αδύνατο να καθοριστούν εκ των προτέρων όλες οι πιθανές λειτουργίες των συστημάτων αυτών.  Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασίας της ΕΕ 2011-2012 για τις ΤΠΕ, τα νέα αλληλεπιδραστικά συστήματα πληροφορικής θα πρέπει να "κατανοούν" το πραγματικό περιβάλλον, να επιτρέπουν τις πολυτροπικές αλληλεπιδρασεις χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις και να επικοινωνούν μέσω φυσικών χειρονομιών.  Δεν υπάρχει μοναδική μεθοδολογία ούτε και τεχνολογία που θα μπορούσε να οδηγήσει τον άνθρωπο στη σύλληψη και στην ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων.  Αντίθετως, οι διεπιστημονικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και οι υβριδικές τεχνολογίες αποτελούν την πρόκληση για τις ΤΠΕ.

Η ομάδα Επεξεργασία Εικόνας & Πολυτροπικές Αλληλεπιδράσεις (TI2R) διεξάγει έρευνες για την ανάπτυξη μεθοδολογιών και "τεχνολογικών παραδειγμάτων" γύρω από την Όραση η/υ (ΟΗΥ) και τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) με στόχο τη μοντελοποίηση και αναγνώριση κινητικών και ηχητικών αλληλεπιδράσεων για τη σύγχρονη μουσική, ή τον προσδιορισμό ιατρικών προκαθορισμένων μορφών μέσα στην εικόνα για την ανάκτηση πληροφοριών.  Τα τελευταία επιτεύγματα της ομάδας επιτρέπουν τη διεξαγωγή έρευνας για την προστασία, τη μετάδοση και την ανανέωση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και πιο συγκεκριμένα της σπάνιας τεχνογνωσίας, όπως είναι τα σπάνια χειροτεχνικά επαγγέλματα ή οι τέχνες του θεάματος, πρωτού αυτή χαθεί μαζί με τους τελευταίους φορείς/κατόχους.

Στόχοι

Οι βασικοί ερευνητικοί άξονες της ομάδας είναι:

Νέες τεχνολογίες:

 • Η ανάπτυξη μη περιοριστικών λειτουργικών συστημάτων – προσομοίωση χρήσης περιφερειακών συσκευών όπως το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι
 • Η υβριδοποίηση μεθοδολογιών αναγνώρισης κίνησης σε πραγματικό χρόνο με τεχνολογίες ΟΗΥ και ΑΔΑ
 • Ο κινητικός έλεγχος του ήχου για κάθε δάκτυλο χωριστά
 • Οι απτικές διεπαφές για την αναγνώριση κινήσεων σε πραγματικό περιβάλλον (χώρος, επιφάνεια, αντικείμενο)

Μουσική:

 • Η επανεκμάθηση μουσικών κινήσεων και η βελτιστοποίηση της τεχνικής δακτύλων στην παιδαγωγική της μουσικής
 • Η σύνθεση σύγχρονης μουσικής αναγνωρίζοντας κινήσεις πάνω σε "αλληλεπιδραστικό τραπέζι"
 • Η ανάπτυξη νέων διεπαφών μουσικής έκφρασης
 • Η ανάλυση και μοντελοποίηση βυζαντινής μουσικής ερμηνείας

Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς:

 • Η εγγραφή, ο προσδιορισμός και η αναγνώριση του αντικειμένου που συνιστά σπάνια τεχνογνωσία, όπως είναι οι "στροφές του χεριού" για την προστασία της παραδοσιακής χειροτεχνίας
 • Η ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων για τη μετάδοση και την εκμάθηση κινήσεων υψηλής τεχνικής

Ιατρική και επιστήμες ζωής:

 • Η πολυτροπική λήψη δεδομένων από ασθενείς για την ιατρική έρευνα
 • Η ανάλυση, η σύγκριση και η αξιολόγηση αλγορίθμων ανίχνευσης καρκινικών κυττάρων

Αλληλεπίδραση ανθρώπου ρομπότ:

Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή για τoν έλεγχο ρομπότ: Ανάκτηση εντολών σε πραγματικό χρόνο από ακολουθία εικόνων.