Γραφικά & Εικονική Πραγματικότητα

Δραστηριότητες

Στις μέρες μας τα γραφικά υπολογιστών χρησιμοποιούνται από ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που εκτείνεται από απλές εφαρμογές ψυχαγωγίας, όπως είναι τα βίντεο παιχνίδια ή ο κινηματογράφος, έως επαγγελματικά προγράμματα σχεδίασης που απευθύνονται σε μηχανικούς, σχεδιαστές κλπ. Οι υψηλές δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων έχουν αυξήσει σημαντικά τις απαιτήσεις των χρηστών καθιστώντας πλέον ξεπερασμένες τις διδιάστατες αναπαραστάσεις. Η χρήση των τρισδιάστατων γραφικών επιτρέπει αναπαραστάσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ομοιότητες με την πραγματικότητα ή μπορούν ακόμα και να την ξεπεράσουν δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη είτε να μεταβεί σε φανταστικούς κόσμους είτε να περιηγηθεί μέσα σε αυτούς με μη πραγματικό τρόπο. Στο κομμάτι αυτό έρχεται να συμβάλει σημαντικά η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία: την απεικόνιση στις τρεις διαστάσεις, την αλληλεπιδραστικότητα και τη δυνατότητα εμβύθισης στον εικονικό κόσμο.

Η ομάδα Γραφικά & Εικονική Πραγματικότητα (VRCG) δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στον τομέα των 3Δ γραφικών και της εικονικής πραγματικότητας διεξάγοντας έρευνα που σχετίζεται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εικονικών μαθησιακών περιβαλλόντων, τρισδιάστατων προσομοιώσεων, τεχνικών ανακατασκευής 3Δ μοντέλων από πραγματικά δεδομένα, εφαρμογών που συνδυάζουν τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφορίας και τεχνικών δημιουργίας τρισδιάστατου υλικού για τηλεόραση. Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς όπως η εκπαίδευση, η ιατρική, η βιομηχανία, η πολιτιστική κληρονομιά, η ψυχαγωγία κ.α.

Στόχοι

Οι βασικοί ερευνητικοί άξονες της ομάδας VRCG είναι:

Εκπαίδευση:

 • Η ανάπτυξη εικονικών διαδικτυακών τάξεων
 • Η ανάπτυξη προσομοιώσεων με τη χρήση της τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας
 • Η ανάπτυξη εικονικών μαθήματων/πειράματων

Ιατρική:

 • Η 3Δ μοντελοποίηση και ανακατασκευή ιατρικών δεδομένων
 • Οι τεχνικές παραμόρφωσης επιφανειών για τα 3Δ ιατρικά μοντέλα
 • Η ανάπτυξη ιατρικών προσομοιώσεων με σκοπό την εκπαίδευση των νέων ιατρών

Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς:

 • Η μοντελοποίηση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Η ανακατασκευή αρχαιολογικών ευρημάτων από πολλές όψεις σε συνδυασμό με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Η δημιουργία εικονικών μουσείων
 • Η ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ψυχαγωγία:

 • Η δημιουργία υλικού για 3Δ τηλεόραση
 • Οι τεχνολογίες παιχνιδιών
 • Η πολυτροπική αλληλεπίδραση με τρισδιάστατα μοντέλα

Αλληλεπίδραση ανθρώπου - ρομπότ: