Συνεργασίες

Ελλάδα

   
  Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου
  ΤΜΧΠΠΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  http://www.dyntar.prd.uth.gr
   
  Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
   Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
  http://www.iti.gr
 

Γαλλία

   
  Institut de Recherche & Coordination Acoustique/Musique
   IRCAM - Paris, France
  http://www.ircam.fr
     
  Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
  ESPCI - ParisTech
  http://www.espci.fr
     
  Université Pierre et Marie Curie UPMC
  http://www.upmc.fr
   
     
  Télécom ParisTech
  http://www.telecom-paristech.fr