Υποδομή

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών φιλοξενεί στην αίθουσά του ένα σύστημα Τηλεκπαίδευσης απαρτιζόμενο από τον ακόλουθο εξοπλισμό:

 • 2 x Εξυπηρετητές Dell Poweredge t320

 • Εξυπηρετητή Dell Precision 690

 • Εξυπηρετητή Mac Mini Server i7

 • 3 x Mac Mini i7

 • 3 x MacBook Air i7

 • iPad Retina 128GB

 • MAV 88 AV Composite Video & Stereo Audio Matrix Switcher

 • Sony RDR-HX1010 video recorder

 • URX-R1 Half Rack Diversity Receiver

 • UTX-B1 Body-Pack Transmitter

 • PCSA-DSB1S Data Solutions Box

 • Cisco Aironet 1200 Series Access Point

 • SMART Board™ 600 Series Interactive Whiteboards

 • Sony PCS P1P Video Conferencing Unit

 • Sony PCS-C1P camera unit with built in Microphone

 • Philips Cineos LCD TV

 • MVP-850 Portable Digital Presenter

 • Kinect για το XBOX 360

 • 2 x Kinect for PC

 • 2 x PMD Stereoscopi Cameras

 • Animazoo Integrated Sensors Costume