Επικοινωνία

  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων & Γραφικών
   
Tηλ: +30 2310 891839,  +30 2310 891898
Φαξ: +30 2310 891899
email: ltmi@uom.gr
Διεύθυνση:  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Οδός Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591
54006, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα