Καλώς ορίσατε στο Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας & Δικτύωσης

Ανακοινώσεις

 Το ΕΤΠΓ προκηρύσσει θέση εργασίας για προγραμματιστή σε τεχνολογίες διαδικτύου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
  Το ΕΤΠΓ αναζητά φοιτητές για πρακτική άσκηση. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το ΕΤΠΓ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΞΟΝΕΣ:

Το παρόν ερευνητικό πεδίο στοχεύει στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και "τεχνολογικών παραδειγμάτων" γύρω από την Όραση η/υ (ΟΗΥ) και τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) με στόχο τη μοντελοποίηση και αναγνώριση κινητικών αλληλεπιδράσεων. Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η βιομηχανία, η ρομποτική.

Καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και λογισμικά, συστήματα συνεργατικής μάθησης και πλατφόρμες εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, παιδαγωγικά εργαλεία βασισμένα σε αισθητηριοκινητική μάθηση είναι μερικά απο τα παραδείγματα θεματικών του συγκεκριμένου ερευνητικού άξονα.

Ο Σημασιολογικός Ιστός δίνει δομή, οργάνωση και σημασιολογία στα δεδομένα, ώστε να είναι, σε μεγάλο βαθμό, κατανοητά από μηχανές. Η ομάδα Σημασιολογική Ανάλυση & Οντολογίες δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στον τομέα της περιγραφής διαδικτυακών πόρων με μεταδεδομένα, και στη σημασιολογική ανάλυση και διαχείριση πολυμεσικών πληροφοριών στο πλαίσιο του Σημασιολογικού Ιστού.

Αυτή η ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώνεται στον τομέα των 3Δ γραφικών και της εικονικής πραγματικότητας στην ανάπτυξη διαδικτυακών εικονικών μαθησιακών περιβαλλόντων, τρισδιάστατων προσομοιώσεων, τεχνικών ανακατασκευής 3Δ μοντέλων από πραγματικά δεδομένα που βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς.

Στόχος του συγκεκριμένου πεδίου είναι η σχεδίαση - ανάπτυξη συστημάτων πολυμέσων και η διαχείριση πολυμεσικής πληροφορίας μέσω εύχρηστων γραφικών διεπαφών και μελέτη τεχνολογιών πολυμέσων και υπηρεσιών διαδικτύου.

ΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΓ ΕΙΝΑΙ:

  • Τεχνολογίες & Επικοινωνίες Πολυμέσων (Υ)
  • Γραφικά H/Y & Εικονική Πραγματικότητα (Υ)
  • Στατιστική Επεξεργασία Εικόνας - Όραση Υπολογιστών (Ε)

ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΓ ΕΙΝΑΙ:

  • Στατιστική Μοντελοποίηση & Αναγνώριση Προτύπων

Υπεύθυνοι καθηγητές του ΕΤΠΓ: Αθανάσιος Μανιτσάρης & Ιωάννης Μαυρίδης.